Huuropvolging (rentmeesterschap)

Uw huurdossier in goede handen

Naast de verhuring, bieden we nog een extra dienstverlening aan: het rentmeesterschap

Dit betekent dat we na de verhuring ook het huurcontract opvolgen:

  • nauwgezette opvolging betaling huurgelden

  • versturen van herinneringen, aanmaningen

  • jaarlijkse indexering

  • de huurder herinneren aan zijn onderhoudsplicht van de CV

  • info bij defecten of schade

  • handige chatfunctie via onze nieuwste beheersoftware

BIV - IPI

Onderworpen aan de deontologische code BIV

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel

CIB vlaanderen

Lid van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar, BIV nr. 50 24 80 (België)

Contact:
Colson vastgoed bv

Grotstraat 3 B 1
3665 As
België

[T] +32(0)89 65 65 00
[GSM] +32(0)479785737